حاضرین مجمع تصویب صورت مالی دوره منتهی به 1397/11/30 و تغییر در هزینه ‏‏های قابل پرداخت از محل دارایی‏‏ های صندوق

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان مورخ 1397/05/21 با حضور کلیه سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه:آقای روح اله محبی نیا به نمایندگی شرکت گروه مپنا(موسس) آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر و موسس)، آقای شهریار شهمیری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا(موسس)، خانم پزشک زاده به نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار، خانم مژگان رستمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی رازدار وخانم زهره شادکمالی.