مجمع تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 1397/11/30 و تغییر در هزینه‏‏های قابل پرداخت از محل دارایی‏‏ های صندوق

مجمع صندوق سرمایه‏ گذاری داختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت 12 مورخ 12/04/1397 در محل اقامت صندوق واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی، پلاک 27، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‏های مالی و گزارش عملکرد دوره یک ساله مالی منتهی به 30/11/1396 به تصویب مجمع رسید؛

مؤسسه حسابرسی رازدار به‏عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه‏ کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛

 تغییر در بند 9-3 امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

*کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‏های روز کاری قبل و سود علی‏الحساب دریافتنی سپرده‏های بانکی در روز قبل محاسبه می‏شود.اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‏کنند

** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون‏ها حداکثر برابر110 میلیون ریال است.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت 14 با ذكر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازازرگردانی مپنا ایرانیان به شرح جدول ذیل است :

 

ردیف

نام دارنده واحد

سرمایه­گذاری ممتاز

شماره ثبت/

شماره شناسنامه

شناسه ملی

شماره شناسنامه

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه­گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز

محل امضاء

1

شرکت گروه مپنا

99134

10101431259

روح الله محبی‏نیا

55،990

99.98 %

 

2

شرکت سبدگردان سهم آشنا

520524

14007300020

مهدی شبانی

5

0.01 %

 

3

کارگزاری سهم‏آشنا

119332

10101628838

شهریار شهمیری

5

0.01 %

 
 

جمع

   

56،000

100

 


عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‏های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرم‏افزار صندوق، نصب و راه‏اندازی تارنمای آن، هزینه‎‏های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار(005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‏های صندوق، که حداقل 180 و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود*

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **