کسب رتبۀ دوم جشنواره بین‌المللی خوارزمی توسط پژوهشگر شرکت توربین مپنا

همزمان با سی‌امین جشنواره بین‌المللی خوارزمی و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه دوم طرح‌های توسعه‌ای به طرح بسته ارتقای توان توربین گاز MGT-٧٠ گروه مپنا تعلق گرفت.