اعلام تنفس در برگزاری مجمع صندوق سرمایه‏ گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

با سلام؛ احتراماً پیرو برگزاری مجمع صندوق سرمایه ‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان، جهت تصویب صورت‏ های مالی و عملکرد صندوق مذکور برای دوره مالی منتهی به 30/11/1396 و همچنین تصمیم‏گیری درخصوص تغییر در هزینه ‏های قابل پرداخت از محل دارایی ‏های صندوق، به استحضار می‏ رساند با توجه به موارد اصلاحی در صورت‏های مالی از سمت نماینده  سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و عدم امکان تصمیم‏ گیری در خصوص موارد مندرج در دستور جلسه مزبور، مجمع با اعلام تنفس، به روز چهارشنبه مورخ 12/04/1397 ساعت 12 درمحل مدیر صندوق به آدرس: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک 27، ساختمان سهم آشنا موکول گردید.