تصویب پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا در بازار بورس تهران

هیأت پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، با ورود شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا به بورس تهران موافقت کرد.
در نشست هیأت پذیرش سازمان بورس که روز شنبه ۲۳ بهمن و به ریاست “سعید فلاحپور” و دیگر اعضای این هیأت برگزار شد، ورود شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با سرمایه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در بازار بورس به تصویب اعضاء رسید.