تغییرات اساسنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا ١١-٠٢-٩٥

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند، صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا مورخ ١١/٠٢/١٣٩٥ مبنی بر تصویب صورت های مالییک ساله منتهی به ٣٠/١١/١٣٩٤ و تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به موسسه حسابرسی متین خردمند از طرف سازمان محترم بورس اوراق بهادار تایید و ثبت گردید.