تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

 مجمع  به منظور اعمال تغییرات ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و اصلاح ادرس محل اقامت مدیر، را در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27ساعت 10:00 در محل مدیر صندوق به آدرس سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک 27، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.