تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان چهارشنبه مورخ 1399/07/30 ساعت 10:00 مبنی بر اصلاح تعهدات بازارگردانی تشکیل گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل