تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان در تاریخ 1399/05/04 به شماره نامه 122/68289 سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر رکن متولی از "شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی " به "موسسه حسابرسی رازدار"به ثبت رسید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل