تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان شنبه مورخ 1399/04/28 ساعت 10:00 مبنی بر تغییر متولی صندوق تشکیل گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل