تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان و اسامی حاضرین

مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان به منظور تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1398/11/30، انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار و تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مورخ 1399/01/31 در ساعات 15 و 16 برگزار گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل