تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییرات امیدنامه مورخ 1398/08/01 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید.
اسامی حاضرین در جلسه:
آقای معراج نادری فصیح به نمایندگی از شرکت مپنا (سهامدار ممتاز)(رئیس مجمع)، خانم هستی کاخی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (مدیر و سهامدار ممتاز)،آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از موسسه آرمان آتی (متولی)(ناظر) و خانم زهرا فرجی شربیانی به عنوان دبیر مجمع.