مجمع مورخ ١١/٠٢/١٣٩٥

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا ثبت شده به شماره ١١٣٢٩ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ١١ روز شنبه مورخ ١١/٠٢/١٣٩٥ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران-  خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج -کوچه شهید یعقوبی (هشتم) – پلاک ٢٧ تشکیل گردید. 
اسامی حاضرین در جلسه به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای مسعود بحرانی رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت گروه مپنا (دارنده واحد ممتاز)؛ جناب آقای سعید پرچمی همپا ناظر مجمع به نمایندگی از سازمان بورس؛ جناب آقای حسین پارسا سرشت ناظر مجمع به نماینگی از متولی صندوق، سرکار خانم سیده شراره مرتضوی ناظر مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ جناب آقای شهریار شهمیری دبیر مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ جناب آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از کارگزاری سهم آشنا (دارنده واحد ممتاز)