قبولی سمت بازارگردان اوراق سلف موازی برق سنندج مپنا توسط صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

 با سلام و احترام

با توجه به قبولی سمت بازارگردان اوراق سلف موازی برق سنندج مپنا توسط صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا، به استحضار می‏رساند ارزش  روز خالص دارایی واقعی این صندوق جمع ارزش خالص دارایی که در گزارشات تارنما صندوق مزبور مشخص گردیده‏ است به اضافه مبلغی بالغ بر 200 میلیارد ریال( بابت بازارگردانی اوراق مذکور) می‏باشد.