اعلام تعویق مجمع مورخ 96/02/10 صندوق سرمایه‏گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

احتراماً بازگشت به اعلام  خبر قبلی(مورخ96/01/29) جهت برگزاری مجمع تصویب صورت‏های مالی و عملکرد صندوق مذکور برای دوره مالی منتهی به 30/11/1395 در روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 به استحضار می‏رساند ، جلسه مذکور  به تعویق افتاده و تاریخ و محل برگزاری جدید متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.