تشکیل مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان با موضوع تمدید فعالیت صندوق مورخ 1397/07/28 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید.
اسامی حاضرین در جلسه:
آقای ذکریایی به نمایندگی از شرکت مپنا (سهامدار ممتاز)، آقای شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (مدیر و سهامدار ممتاز)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)  خانم پهلوان به نمایندگی از موسسه آرمان آتی (متولی) و خانم زهرا فرجی شربیانی.